Kesäseteli yhdeksäsluokkalaisille

Alueen 9-luokkalaisille jaetaan lähiviikkoina kesäsetelit. Kesäseteli on siis nuorten, yrittäjien ja kaupungin yhteinen hanke, jolla tuetaan nuorten kesätyöllistymistä. Aloite kesäsetelin käyttöönotosta tuli nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruudilta. Tänä vuonna toteutetaan hankkeen pilotti ja sen onnistuessa kesäsetelihanke tullaan mahdollisuuksien mukaan laajentamaan koskemaan koko kaupunkia. Nuori voi hyödyntää kesäseteliä kesätyöpaikan etsinnässä.  Kaupunki korvaa 300 euroa työnantajalle, joka palkkaa 9.-luokkalaisen nuoren kesäksi töihin kesäsetelillä 1.6.-16.8.2015 välisenä aikana.
 
Kesäsetelin kokeilualueina toimivat kolme suurpiiriä: itäinen, kaakkoinen ja koillinen. Valittujen suurpiirien alueella on 26 peruskoulua. Näiden suurpiirien kouluissa on 2 286 ysiluokkalaista.  Alueet on valittu kokeiluun, koska ne ovat väestörakenteeltaan hyvin moninaisia. Kesäseteli jaetaan kokeilussa kaikille mukana olevien koulujen yhdeksäsluokkalaisille. Lista kaikista kesäsetelikouluista löytyy kesäsetelin verkkosivuilta.
 
Kesäsetelin nettisivut löytyvät osoitteesta kesaseteli.munstadi.fi